Tentokrát se vypravíme do nemocnice, do místa, které je dnes už prázdné. Budova byla postavena jako nemocnice pro řád Maltézských rytířů v novogotickém stylu ve druhé polovině 19. století. Nejprve zde byl domov důchodců a klinika pro piloty zraněné v první světové válce. Poté, od roku 1918, bylo ve zdech nemocnice zřízeno sanatorium.

V roce 1926 prodává Řád maltézských rytířů sanatorium soukromému obchodníkovi. Opuštěná budova zůstala uzavřena až do roku 1938. Léta 1938-1945 jsou zahalena tajemstvím. Podle jedné z hypotéz mělo být zařízení sídlem spolku „Source of Life“ (německy Lebensborn). Příběh se opakoval tolikrát, že ve vědomí vjemů se již stal pravdou. Podle teze byly do "nemocnice" přivezeny mladé dámy z celého Německa. Tyto ženy měly oplodnit muži „čisté árijské krve“. Od okamžiku jejich narození, děti zůstaly se svými matkami tři až šest měsíců, poté byly transportovány hlouběji do Třetí říše.

Události, které se odehrály v roce 2010, měly tuto tezi dokázat. Tehdy antropolog z Německého lidového svazu na ochranu válečných hrobů učinil na místním kostelním hřbitově objev. Spolu s ostatky dětí z Hitlerjugend a 40 vojáků byly nalezeny i ostatky tří žen. Tyto ženy měly zemřít ihned po porodu, jak naznačoval charakteristický tvar jejich pánve. Objev byl bezprostředně spojen s příběhem nedaleké nemocnice. Po druhé světové válce se bývalá nemocnice stala nakrátko kasárnami sovětských vojsk. Od 50. let v něm sídlily různé školy. Od roku 1994 je budova v soukromých rukou.

Petr Mareš