Tento dar vznikl při příležitosti konání vánočního večírku výše zmíněné firmy a podíleli se na něm tak všichni zaměstnanci firmy. Vzácnou návštěvu vedení denního a týdenního stacionáře uvítalo ve 13 hodin a ředitel Petr Brázda ji osobně provedl po celém areálu.

Částka 30 tisíc korun je úžasná a všem mockrát děkujeme. Dle uzavřené darovací smlouvy bude finanční dar využit na zlepšení komplexní péče, konkrétně na dopravu klientů, na výtvarné pomůcky, na výuku vaření, na canisterapii a na sportovní a kulturní vyžití pro klienty Denního a týdenního stacionáře Klíček.

Petr Brázda