Díky němu a jeho umělecky zaměřeným aktivitám se setkali v týdnu od 11.-15.11. na naší škole projektoví partneři ze 6 zemí – ČR, Bulharska, Itálie, Španělska, Turecka a Portugalska. V rámci workshopů a schůzek se podařilo započít mezinárodní spolupráci, v jejímž rámci se vzájemně obohatíme svými odlišnými kulturami, znalostmi a dovednostmi. Jelikož je komunikačním jazykem projektu angličtina, dojde i k jejímu aktivnímu využití a zlepšení. Příprava tohoto setkání nám umožnila posílit týmového ducha našeho kolektivu a zároveň jsme si uvědomili, kolik krásných míst v našem historií protkaném okolí máme.

Děti i učitelé z partnerských škol si s námi užili nejprve uvítací ceremoniál s vystoupením našich žáků, následně keramický workshop v naší keramické dílně. Ta je díky projektu nově vybavena novým hnětacím strojem na přípravu a recyklaci hlíny. Děti bavil i graffiti workshop s tureckým umělcem Wasem, též došlo na prezentace partnerských škol v hodinách.

Následně jsme byli slavnostně přijati na matrice starostou Štěpánem Pavlíkem a paní místostarostkou Ing. Olgou Bastlovou. Užili jsme si též prohlídku filmové zbrojnice na Housově mlýně, tvoření v Muzeu čokolády, uchvátil nás Český Krumlov se svou středověkou architekturou a užili jsme si tam interaktivní workshop v Muzeu a fotoateliéru Seidel. Krásy našeho venkova jsme poznali při krmení jelenů na Novém Kostelci, svým čistým zpěvem nás uvítaly děti ze školního pěveckého sboru v Jistebnici. Tam jsme navštívili Pamětní síň Richarda Laudy, seznámili jsme se s kopií Jistebnického kancionálu a též s použitím husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci v díle Beřicha Smetany Má vlast.

V Alenině Lhotě jsme si prohlédli zajímavou moderní architekturu v Golf klubu Čertovo břemeno, v penzionu Luis jsme pak našli zázemí pro tvoření výrobků z přírodnin a vyrábění draků. Zejména děti ze Sicílie a Madeiry byly nadšeny z tamější sněhové nadílky. Poslední den jsme si užili ve stověžaté Praze. Po prohlídce moderní architektury Tančícího domu a výstavy skla Bořka Šípka jsme podnikli prohlídku Hradu, Zlaté uličky a následně jsme se pěšky přesunuli přes Karlův most a Staroměstské náměstí na Václavské náměstí.

Velký dík patří hostitelským rodinám, které děti z partnerských škol ubytovaly a celý týden se jim věnovaly.

Při prezentaci husitských tradic nám pomohly zapůjčené cukrářské produkty s husitskou tématikou z Cukrářství u Veselých.

Za zapůjčení husitských kostýmů, darované propagační předměty a podporu děkujeme zaměstnancům Městského úřadu Tábor.

Výborné dorty pro nás upekli žáci SSJS Tábor.

Za celý projektový tým koordinátorka projektu

Jana Bičišťová