Na učebním pavilonu je umístěno 40 kusů fotovoltaických článků, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu školy. Dále zde byly instalovány 2 nové ohřívače vody o objemu 500 litrů (každý), které jsou vytápěny dálkovým topením a dohřívány elektřinou z nové elektrárny. V elektrické rozvodně školy máme bateriové úložiště (battery box), kde je přebytečná energie ukládána pro využití k pozdější spotřebě. Na školním dvoře zároveň vzniklo parkoviště s nabíjecí stanicí pro eletromobil. Množství vyrobené elektřiny, stav nabití battery boxu, momentální spotřeba a další údaje jsou monitorovány a zobrazovány na počítači.

Celá akce je součástí projektu „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí – instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“. Akce byla financována z dotací EU za přispění zřizovatele školy, kterým je Jihočeský kraj.

Elektrárna byla připojena do sítě 21.9.2021 a již nyní kryje část spotřeby naší školy. Škola nyní bude usilovat o nákup elektromobilu.

 

Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy