Vojenský umělecký soubor Ondráš stvrdil své jméno zářící stálice, oživující radosti života našich předků. Ondráš tradičně zněl jako tříšť vody horského vodopádu, který zurčí dnem i nocí. Lehce, jako letní vánek mezi obilnými klasy zahájil Ondráš své putování venkovskou krajinou vonící historií, aby postupně nabýval na bouřlivé síle. Orchestr lidových nástrojů kraloval, neboť mistrovství jednotlivých hudebníků vyvolávalo v publiku vzrušení a pocity pýchy na naše lidové umění. A tanec rozvířil svou vášnivostí a strhující krásou až dosud ztichlá oblaka nad Zámkem Bechyně a pozvedl nadšené diváky k ohlušujícím ovacím ve stoje. Mnohobarevnou duhu nad nimi pak spoluvytvářely lahodně znějící hlasy dívčího sboru.

Slavnostnější, dynamický a přitom jímavý počátek oslav 700 let existence města Bechyně si jeho obyvatelé a návštěvníci nemohli ani přát! Byl to zážitek, který rozechvěl srdce k údivu a uznání. Strhující výkon jediného a jedinečného profesionálního, folklorního souboru v naší vlasti, duhového Ondráše, bude vděčná paměť připomínat ještě dlouhý čas.

Za Osvětáře jihu z.s. Pavel Šmidrkal