V rámci projektu veselých Vánoc si také připravili psychologové s lékařkou zajímavé divadelní představení, které se tradičně odehrávalo přímo v areálu a představovalo zjednodušenou komediální verzi pohádky o Popelce. K oslavám také patřil krásný předvánoční koncert v areálu nemocnice v kostele Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, který pro děti i veřejnost připravily také děti, tentokrát ze základních uměleckých škol Jihočeského kraje.

„Myšlenka připravit dětem něco netradičního vznikla na sezení psychologů a účelem bylo ozvláštnit dětem slavnostní večer, zároveň ukázat dospělé, kteří se kolem nich denně pohybují i v jiné, než běžné roli“, uvádí David Havelka, klinický psycholog. Představení se uskutečnilo jako jednoduchá divadelní scénka čtená ze scénářů s cílem uvést, zpestřit a zpříjemnit dětem tento výjimečný večer. Po představení následoval slavnostní raut. Cílem akce bylo navodit nebo i upevnit pohodu dětí a ozvláštnit tak náročný pobyt v nemocnici.

Vyvrcholením slavnostních vánočních oslav byl i koncert v kostele. Děti, zaměstnanci i veřejnost se mohli potěšit z vystoupení kytarového souboru a houslistů ZUŠ Oskara Nedbala Tábor, žáků ze ZUŠ Václava Pichla Bechyně, kteří zahráli na varhany a představil se také flétnový soubor Flaute ze ZUŠ Otakara Ševčíka Písek.

DPN se rozkládá na osmi hektarech, kde je postaveno 27 staveb, z toho čtyři z nich jsou kulturní památkou. Celý areál představuje z urbanistického i architektonického hlediska hodnotný fenomén, s pozoruhodně příjemnou atmosférou. Více o areálu na dpnoparany.cz a záložce https://www.dpnoparany.cz/o-nas/kulturni-pamatky/.

Jana Sosna Voňavková