Cílem je odpoutat pozornost dětí od nemoci a procesu léčby, zabavit jejich mysl, posílit chuť do uzdravení a aktivního života. Do nemocničního prostředí tak přichází zcela nevšední atmosféra. Program Cirkusu bude probíhat v Divadélku nemocnice. Zdravotní klauni, společně s pacienty, pod trvalým dohledem ošetřovatelského personálu, budou pět dní, při různých aktivitách, nacvičovat dovednosti z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových virtuozit. Vyvrcholením tohoto programu bude závěrečné společné "cirkusové představení" pro děti i celou nemocnici.

Martina Kratochvílová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, uvádí: „Cirkus Paciento je týdenní socializační a aktivizační program pro naše pacienty. V nemocnici tento program pravidelně pořádáme vždy o jarních prázdninách již více než 10 let. Také letos budou zdravotní klauni celý týden s pacienty a sestřičkami nacvičovat cirkusové představení. Tato zábavná forma se stala součástí léčby pacientů a přispívá ke zlepšení jejich psychického a fyzického stavu.“

Dětská psychiatrická nemocnice byla založena v roce 1887 pro dospělou psychiatrii a v roce 1924 přebudována na psychiatrii pro děti. Je historickou součástí obce Opařany v okrese Tábor.  Rozkládá se na osmi hektarech, kde je postaveno 27 staveb, z toho 4 z nich jsou kulturní památkou. Celý areál představuje z urbanistického i architektonického hlediska hodnotný fenomén, s pozoruhodně příjemnou atmosférou. Více o areálu zde.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským, ale i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Jsou to hlavně dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, domácnosti pečující o těžce nemocné děti.  https://www.zdravotniklaun.cz/

Jana Sosna Voňavková