Hned první školní den, a to 1. září, patřil dětem. Spolek Děti fitness aneb sportem proti drogám ve spolupráci s Fit Studiem O.K. uspořádali 1. ročník táborského kroužkobraní pod záštitou starosty města Tábora pana Ing. Štěpána Pavlíka. Na náměstí TGM se prezentovalo několik spolků z Tábora a jeho okolí, a to za účasti Mirky Benešové, předsedkyně spolku Děti Fitness, děti tak měly možnost vyzkoušet si tanec, volejbal, tenis, aerobik, šermování, zaskákat si parkur, ale také si vyzkoušet hru na různé hudební nástroje (jen prý hru na nervy prý v místní ZUŠ nevyučují) a následně si děti odnesly spoustu hodnotných cen. Některé spolky předvedly i ukázky svých volnočasových aktivit, a tak jsme i díky krásnému počasí mohli vidět roztančené náměstí.

Letošní ročník se vyvedl a my již máme ohlasy nejen od spousty spokojených dětí, ale i od spolků, které se letošní akce zúčastnit nestihli. Budeme se tedy těšit na další ročník! 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly: Město Tábor, Město Český Krumlov, Husitské muzeum v Táboře, JUMP arena Tábor, 2N aerobic club Milevsko, Tenis Tábor a Fit Studio O.K. Za zapůjčení ozvučení děkujeme Swing bandu Tábor.

Veronika Houdová