V letošním roce se setkání konalo v sobotu 19. října v odpoledních hodinách v prostorách velkého sálu v malebném myslkovickém zámku. Přítomné přivítal starosta obce Gustav Fifka.

V sobotu 19. října se v prostorách malebného myslkovického zámku konalo tradiční setkání důchodců.

K dobré náladě vyhrávala dechová kapela Skalačka a ke zpestření přispělo i vystoupení děvčat ze Soběslavi svými orientálními tanci. Nechybělo ani bohaté občerstvení a navíc Hana Fifková pro všechny přítomné napekla spoustu úžasných koláčků.

Velký dík patří všem, kteří na nás "dříve narozené" nezapomínají.

Autor: Marie Hodinářová