Zahajovací setkání se realizovalo již v listopadu 2018 v Táboře, spolupracujícími školami jsou zde dvě základní školy – jedna rakouská (NMS Lembach) a jedna německá (Lobkowitz-Realschule Neustadt), na kterých se na jaře odehrála další projektová setkání – vždy jede z každé školy 10 žáků a 2 učitelé.

Žáci bydlí v hostitelských rodinách a mohou se tak procvičit v němčině i angličtině a poznat novou kulturu a zvyky našich sousedů. Každá schůzka trvá 5 dní, cílem projektu je přiblížit přírodovědné obory poutavou formou a náplní je práce ve školních laboratořích, zajímavé výlety i exkurze – to vše je spolufinancováno Evropskou unií. Projekt Táborského gymnázia má dvě velká témata – první rok realizace pod mottem „Voda a půda“ a druhý „Les a biosféra“.

Od 21. až do 25. října letošního roku Táborské soukromé gymnázium hostilo projektového setkání Erasmus – Mladí vědci. Hned v pondělí se účastníci seznámili s památnými stromy v Táboře a navštívili botanickou zahradu.

V úterý si prohlédli zajímavé expozice Zemědělského muzea v Praze - laboratoř ticha či expozice „Lesníkův rok“ a výstavu o vodě a lesním biotopu. Absolvovali také poutavou prohlídku Starého města pražského – česky i německy a výlet jsme uzavřeli výzkumem exotických ekosystémů v Zoo Praha.

Ve středu podnikli malou cestu kolem světa v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Ve čtvrtek si vyzkoušeli vědeckou práci ve školní laboratoři, poznávali stromy a jejich plody, učili se o jejich významu a kombinovali jejich názvy česky, německy i latinsky. V pátek završili setkání výletem na Stezku korunami stromů na Lipně.

autor: Markéta Švadlenová