Vesnička se stovkou obyvatel navíc oslavy pojala jako setkání rodáků a přátel obce, místní radnice si totiž uvědomila, že rodáci se zde nesešli dlouhých čtyřiatřicet let. Malebná mezenská náves se tak po letech nebývale zaplnila, před budovou někdejší obecné školy se postupně sešlo více než sto dvacet místních obyvatel, rodáků a dalších hostů.

Oficiální program pojali organizátoři velmi slavnostně. Přítomným se nejprve dostalo vřelého přivítání z úst Jany Drsové, obecní zastupitelky za kulturu, která celým odpoledním programem provázela a poté krátkou báseň obrozeneckého básníka a národního buditele Boleslava Jablonského, rodáka z nedaleké Kardašovy Řečice, zarecitovala místní dívka Magdaléna Chvojková.

V sérii projevů starostka obce Romana Chvojková pohovořila o situaci v obci během 19. století, kdy místní děti docházely do škol v Kvasejovicích a Tučapech a zastupitelka Jana Drsová o založení školy a stavbě školní budovy. Zajímavosti o působení místních řídících učitelů a industriálních učitelek se publikum dozvědělo od místostarosty obce Jiřího Černého, v závěrečném bloku pak kronikář obce Jan Kolář pohovořil o životě a práci prvního řídícího učitele Vojtěcha Sirového, jenž v místní škole působil pětatřicet let. Ten poté obdržel Čestné občanství in memoriam. Stalo se tak poprvé v dějinách obce.

Pamětní list, jako upomínku na tuto významnou událost, převzaly před zraky všech přítomných paní Miloslava Vaštová, manželka nedávno zesnulého Vladimíra Vašty, vnuka Vojtěcha Sirového a paní Helena Abelová, vnučka V. Sirového. Oficiální program poté vyvrcholil pietou u památníku první světové války – za dojemného hudebního doprovodu Miloše Vránka a Josefa Trse místní dívky Natalie Drsová a Markéta Chvojková uctily památku devíti padlých místních mužů položením věnce se stuhou v národních barvách.

Jako trvalou památku na tento významný den pak místní občané a rodáci společně vysadili Lípu školy.

Během slavnostního odpoledne se také děkovalo – především přítomným potomkům Vojtěcha Sirového za darování dokumentů a fotografií z období počátků mezenské školy, Státnímu okresnímu archivu Tábor za spolupráci při odhalování střípků historie obce a také místním pamětníkům za ochotu a pomoc při identifikaci starých fotografií. Děkovalo se i všem místním, kteří pomohli s přípravou tak velké akce.

V Hospůdce Ve Škole byly během dalšího, již volnějšího programu, představeny dvě nové výroční pohlednice, návštěvníci si se zájmem prohlédli výstavku dobových dokumentů a fotografií, kterou připravili Jana Drsová a Jan Kolář, dále stálou výstavu dobových fotografií obce, upravených Vlastou Nýdlovou. V prostorách bývalé školní učebny proběhla také vernisáž výstavy fotografií Jiřiny Prágrové z Klenovic, mezenské rodačky. O této nově nainstalované výstavě si s autorkou povídala Věra Hanzalová ze Soběslavi.

130. výročí založení školy se v maličké obci na Soběslavsku slavilo až do pozdních nočních hodin. O pohodu a dobrou náladu se během slavnostní akce vzorně starala kapela Rondo.

Jan Kolář