Právě kvetou sněženky, krokusy, bledule, čemeřice nebo také například zajímavě kvetoucí keř vilín japonský. Ale ani živočichové nezůstávají pozadu, již po ránu slyšíme zpěv kosů, sýkorky již obhlížejí budky vhodné k založení hnízda a také páv v botanické zahradě se už opět pyšní svým krásným barevným ocasem. Zaměstnanci botanické zahrady mají plno práce s úklidem zahrady po zimě, ořezem trvalek a keřů a také ve sklenících se již vysévají nové rostliny. Otevřeno je každý všední den od 7:00 do 16:00 hodin.

Spolek KVĚTEL

V roce 2021 si botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře připomínala 155. výročí svého založení. A rok 2021 se zároveň stal rokem vzniku spolku KVĚTEL, z. s. pro rozvoj botanické zahrady a environmentální výchovu. Oficiálně byl spolek zaregistrován počátkem roku 2022.

Zakládajícími členy byli kromě současných a bývalých pedagogů VOŠ a SZeŠ lidé různých profesí – vědecký pracovník- botanik, fotografka, výtvarnice atd. Všechny však spojuje zájem o botanickou zahradu a přírodu vůbec. Předsedkyní se stala Žaneta Šišková, místopředsedkyní Šárka Kučerová, dalšími členy výboru jsou Zdeňka Jankovská, Vladimír Říha a Jindřiška Bumerlová. Pro většinu členů spolku je táborská botanická zahrada, jak se říká, opravdu „srdeční záležitostí“.

A za jakým účelem byl spolek založen? To můžeme poznat již z jeho názvu. Jedním z hlavních cílů je rozšířit nabídku aktivit pro veřejnost i školy, aby se táborská botanická zahrada stala místem relaxace a poučení a přispívala k rozvoji společenského života města ještě více, než tomu bylo dosud.

Během prvního roku své existence spolek spolupracoval s Městskou knihovnou Tábor, se Zdravým městem Tábora, Husitským muzeem Tábor, Botanickou zahradou a VOŠ a SZeŠ Tábor. Členové spolku se podíleli na organizaci a realizaci hned několika větších akcí. Bylo to Letní čtení v botanické zahradě, dále Literární soutěž „Zahrady v zahradě“, Japonské dny v botanické zahradě, komentované prohlídky, koordinace programu pro ukrajinské návštěvníky, který obsahoval i komentovanou prohlídku. Členové spolku se zapojili do celostátní kampaně Obyčejného hrdinství, kterou každoročně vyhlašuje Ekoškola.

V letošním roce 2023 spolek pokračuje ve spolupráci s uvedenými organizacemi. Některé akce se totiž konají každoročně. Nově je v jednání spolupráce s loutkovým divadlem DOKOLA. Rozšiřuje se spolupráce se Zdravým městem Táborem – spolek se podílí na programu jeho příměstského tábora. Letos však spolek pořádá i samostatné akce – obohacuje nabídku komentovaných prohlídek, od září bude nabízet výukové programy pro žáky MŠ – SŠ. Nejbližší samostatnou akcí, která se bude moci realizovat díky záštitě místostarosty Radoslava Kacerovského, jsou „Japonské dny v botanické zahradě“, jež proběhnou v rámci Víkendu otevřených zahrad 10. - 11. června 2023.

Plánů mají členové spolku tedy hodně. Doufáme, že se všechny akce uskuteční a návštěvníci prožijí v botanické zahradě příjemné chvíle a budou se do botanické zahrady rádi a pravidelně vracet.

Autorky: Žaneta Šišková, Šárka Kučerová, Jindřiška Bumerlová