Osvětové pouliční akce se uskutečnily v pěti městech České republiky – Praha, Tábor, Brno, České Budějovice a Plzeň. Tuto aktivitu osobně podpořilo několik dobrovolníků, kteří veřejnosti v ulicích měst distribuovali vzdělávací brožurky s 30 základními lidskými právy a hovořili s nimi na téma lidských práv a svobod.

Reakce veřejnosti byly velmi pozitivní. Mnoho občanů osobně potvrdilo, že dodržování, respektování a znalost lidských práv je velmi důležitá součást našich životů a plně si uvědomují, jak současná doba ovlivňuje právě oblast lidských práv a svobod. Mnozí jsou současnou situací velmi znepokojeni a podporují myšlenku naší aktivity, která je aktuálně velmi důležitá.

Společnými silami dobrovolníci rozdali do rukou veřejnosti přes pět tisíc brožurek s třiceti lidskými právy s odkazem na webové stránky 30lidskychprav.cz, kde se lidé mohou dovědět více o základních lidských právech a svobodách, které náleží každému člověku.

Spolek Mládež za lidská práva, z.s. je součástí mezinárodního úsilí o zvýšení povědomí o třiceti základních lidských právech garantovaných Všeobecnou deklarací lidských práv.

Alena Račanová, Koordinátor aktivity, Mládež za lidská práva, z.s.