Právě tito účastníci výstavby Naučné stezky a záchrany zbytku původních porostů Borkovických blat dali základy vzniku prvních základních organizací ČSOP. Činnost ČSOP na Táborsku se soustředila na údržbu NS Borkovická blata, budování další Naučné stezky Pintovka, každoroční akce na úklid okolí Jordánu, vybrané úseky pobřeží Lužnice, práce na údržbě chráněných území - Markéta, Vlásenický potok, Stříbrná huť, Písečný přesyp u Vlkova, Černýšovické jalovce, Židova strouha, kosení vstavačových luk na rezervacích Jesení a Kozlov. Významný podíl je i na vyhlášení první mykologické přírodní rezervace v republice, na hrázi rybníka Luční. Rozsáhlé práce si vyžádalo i hraniční značení Přírodních parků (tehdy Oblastí klidu), Jistebnická vrchovina, Turovecký les, Polánka, Černická  obora, Kukle a Plziny.
Nelze nezmínit rozsáhlou spolupráci s ornitology na sledování vybraných druhů ptactva, vyvěšování množství budek v rámci programů biologické ochrany lesa, výchova mladých ornitologů. Rovněž vznik a vedení oddílů MOP – mladých ochránců přírody, jako byla Medvíďata paní Jany Maliszákové nebo Škopíček při 5. ZO. Důležitý byl příspěvek  k ekologické výchově v podobě vzniku a několikaletému podílu na pořadu Barevné čtvrtky v Táborském divadle, který pokračuje dodnes v režii divadla Ivana Olbrachta a Městského muzea v Táboře.
V prvních deseti létech vzniklo na území okresu 17. Základních organizací, po zániku okresního článku a přechodu péče o chráněná území na odbor životního prostředí Jihočeského kraje, ztratila však většina organizací motivaci a náplň činnosti. Zachovány jsou 12. Základní organizace v Sezimově Ústí s předsedkyní Danou Jahelkovou a 5.ZO ČSOP Tábor se sídlem v Meziříčí, s předsedou Mgr. Vladimírem Doležalem.
Současné zájmy se týkají ornitologických akcí, spolupráci na úklidových akcích ke „Dni Země“, „Ukliďme svět“ a podobně. Za nejvýznamnější lze považovat organizaci přírodovědné soutěže „Poznej a chraň“, realizovanou od roku 1987 v prostředí Pintovky a okolí Harachovky dosud.  Proběhlo úspěšně 32 ročníků s průměrnou účastí 150 až 180 účastníků ze škol celého okresu. Ceny pro úspěšné dotuje Město Tábor. Letošní 33. ročník byl bohužel zrušen v důsledku všeobecně známé covidové situace.
Jakkoli je současná práce Českého svazu ochránců přírody nevýrazná, jako pamětník a hlavní organizátor ustavující konference v roce 1980 děkuji všem, kteří se zdarma podíleli na rozsáhlé činnosti  40 let  a zejména těm, kteří již nejsou mezi námi, RNDr. Jiřímu Bumerlovi, manželům MUDr. Kypetovým, Rudolfu Kůrkovi, Karlu Hejlíkovi, Miroslavu Novákovi a dalším.

Josef Tůma, hospodář 5. ZO ČSOP Tábor