Děti se rozdělily do čtyřech skupin a šest hodin denně se věnovaly pod vedením svých nových učitelů pouze angličtině. Formou her, rozhovorů, soutěží a jiných zábavných aktivit si žáci mohli vyzkoušet své znalosti angličtiny v praxi. Počáteční ostych a obavy se rychle rozplynuly, protože jak se brzy ukázalo, lektoři byli nejen výborní učitelé, ale také velmi milí a zábavní společníci, a tak výuka probíhala v přátelské atmosféře.

 Děti se také dozvěděly spoustu informací o reáliích anglicky mluvících zemí, naučily se několik slangových slovíček, zkusily si objednat hotelový pokoj či projít letištní kontrolou, a dokonce mohly díky „kartářce“ nahlédnout do své budoucnosti. Na závěr celého kurzu každý obdržel certifikát o jeho úspěšném absolvování a pak už jen zbývalo rozloučit se s našimi lektory, popřát jim šťastnou cestu domů a krásné Vánoce. Třeba se s některými z nich za rok v naší škole opět setkáme.

Stanislava Bělohlavová