V sobotu 26. října od 10.00 se bude konat výsadba ovocných stromů ve Vesci u Soběslavi. Místní spolky a občané chtějí tímto způsobem zachovat tradiční aleje podél silnic. Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.


Obec Vesce získala grant na výsadbu alejí podél silnic z Vesce do Čeraze a z Vesce do Mokré. Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Nadace Partnerství dlouhodobě podporuje výsadbu stromů a poskytuje široké veřejnosti také metodiku, jak stromy sázet a proč je to důležité.


Obec Vesce se skládá ze 3 vesnic, přičemž menší z nich Čeraz a Mokrá jsou s Vescí spojeny nepříliš frekventovanými silnicemi, které jsou často využívány chodci i cyklisty. Místostarostka obce Petra Fetrová k tomu řekla: „Naším cílem je doplnit vzniklé mezery v původních ovocných alejích podél těchto silnic a podpořit pestrost místní krajiny.“
Při této akci bude pomáhat sbor dobrovolných hasičů SDH Vesce, myslivecký spolek LUH i mnoho zdejších občanů.