KDE: Veselské pískovny

Projít se můžete kolem Veselských pískoven. Ty se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Třeboňsko na asi 240 ha mezi Veselím nad Lužnicí a obcemi Horusice a Vlkov. Nachází se zde pět štěrkových jezer vzniklých po těžbě v období let 1952 a 1986. Vydat se lze po naučné stezce Veselské pískovny. Ta je dlouhá asi 7 km. Na 14 zastaveních s tabulemi na březích dvou jezer se dozvíte o historii krajiny a okolních obcí, ale hlavně o přírodě kolem jezer. Začíná se z veselského parkoviště směrem na Vlkov.