Trasa vede po asfaltovém povrchu až na výjimky po méně frektventovaných silnicích skrz obce a města jako Milevsko – Držkrajov rozcestí – Přeštěnice – Modlíkov – Nadějkov – Starcova Lhota – Chlum – Jistebnice – Kostelec – Radkov – Radimovice – Hejlov – Tábor.

Naučná stezka Nadějkovsko
Tato stezka prochází západním a jižním okolím obce Nadějkov (leží v oblasti Čertovo břemeno). Informační tabule na jejích 15 zastávkách dokumentují historii obce a okolí, připomínají osobitý ráz krajiny a bohatou druhovou rozmanitost rostlin a živočichů.

První tabule je umístěna v průčelí fary v Nadějkově, značení stezky (bílé čtverečky se šikmým zeleným pruhem) začíná na dolním okraji náměstí. Stezku měřící 13,5 km je možné rozdělit i na dva okruhy. První zahrnuje zastávky 1 - 8 (ze zastávky č. 8 "Na rozhrání" se můžete vrátit po silnici do Nadějkova), druhý okruh zahrnuje zastavení 8 - 15. Původní plán na zřízení naučné stezky byl motivován úsilím zabránit necitlivým rekultivacím v krajině.

Na základě petice proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů bylo v Nadějkově roku 2001 založeno občanské sdružení Zachovalý kraj,
které ve spolupráci s ochotnickým spolkem Fikar a obcí Nadějkov zrealizovalo vyznačení stezky a vydalo tištěného průvodce.