Od nádraží v Táboře se vydáme Valdenskou ulicí na most přes koleje. Za mostem se dáme doprava a pokračujeme stále Vožickou ulicí. Na konci města doprava k areálu firmy Dvořák, jedeme stále rovně mezi průmyslovými halami až na navazující polní cestu. Po ní pokračujeme do části Měšice, kde se na páteřní Chýnovské ulici vydáme doleva po značené cyklotrase. Po 1,3 km za železničním přejezdem sjedeme mírně vpravo a následně za podjezdem velkého silničního mostu vystoupáme vlevo souběžně vzhůru po rampě pro chodce až na úroveň komunikace.

Značenou trasou po mostě přes dálnici a následně se napojíme na cyklostezku, která nás přivede na parkoviště u Knížecího rybníka. Odbočíme doprava k chatové oblasti. Pokračujeme stále po lesní cestě po jeho okraji lesa asi 1,2 km až na cestu asfaltovou. Přejedeme můstek přes Kozský potok a značena nás přivede ke zřícenině Kozí hrádek.

Lesní cestou mineme hájovnu Nechyba a po cestě polní jdeme do Sezimova Ústí I. Na páteřní Dukelské ulici odbočíme doprava a směřujeme k nádraží do podchodu pod tratí. Po cestě Mládeže nás můstek převede přes hlavní silnici k Sezimovu Ústí I. Směřujeme k řece a dále k sídlišti Nad Lužnicí.

V odpočinkové zóně Komora navazuje stezka, která nás vede až do Tábora. Jedeme stále podél řeky ulicemi Lužnickou a Bechyňskou. Držíme se vlevo, podjedeme Bechyňský most a těsně před Tismenickým potokem odbočíme doleva na stezku Tismenickým údolím. Ta nás dovede až k parkingu Centrum na konci Jordánské hráze. Značenou trasou stoupáme kolem Gymnázia na Křižíkovo náměstí. Zde ostře vpravo do Palackého ulice a do cíle na Žižkovo náměstí.