Délka trasy je 39 km, s odbočkou na hrad Dobronice 47 km, povrch až na výjimky asfaltovaný po méně frektventovaných silnicích skrz obce a města Sepekov – Podboří – Hanov – Zběšičky – Srlín – Staré Sedlo – Křída – Stádlec – Stádlecký most – Dobřejice – Malšice – Lom – Větrovy – Tábor Čelkovice – Tábor
nádraží.

Přibližně 6 km severovýchodně od Bechyně stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí zřícenina gotického hradu, který vznikl někdy v 1. polovině 14. století. Významnějšími majiteli hradu byli Rožmberkové, kteří jej počátkem 16. století nechali rozšířit. Později sloužil jako letní sídlo jezuitské koleje sv. Klimenta na Starém městě pražském, ale po r. 1727 hrad zrušením jezuitského řádu zpustl. Z hradu dnes zbyly jen romantické trosky zdí a dominantní kruhová věž, která je zdaleka viditelná. V jejím stínu vyrostlo tábořiště, které poskytuje odpočinek vodákům i jiným turistům.

Stádlecký most - technická památka je v současnosti jediný dochovaný empírový řetězový most v Čechách. Nachází se na řece Lužnici mezi obcemi Stádlec
a Dobřejice. Řetězový most je technická památka mostního stavitelství 1. pol. 19. století. Vyprojektován byl Ing. B. Schnirchem a Ing. Gassnerem. Postaven byl Vojtěchem Lannou v letech 1847- 1848 přes Vltavu v Podolsku. Před napuštěním Orlické přehrady byl rozmontován a přemístěn (r. 1974). Z údolí Vltavy do údolí Lužnice se postupně přepravilo 2000 žulových kvádrů o váze 1000 tun a 1100 ocelových součástek, které představovaly dalších 100 tun. Každý kousek dostal svoje číslo, aby se při opětovném sestavování dostal zase na své místo. Doprava je omezena na osobní vozidla s max. šířkou 2 m.