Od restaurace Černá perla v Táboře jedeme podél břehu Jordána ke křížení s hlavní silnici proti parkovacímu domu Centrum. Převedeme kolo, pod vzdušnou hrází nádrže sjedeme k vodopádu a napojíme se na stezku Tismenickým údolím.

Ta nás přivede po necelých 2 km až k řece Lužnici. Odbočíme doprava na můstek přes Tismenický potok a po asfaltové cestě na pravém břehu řeky dorazíme po 2,5 km na Harrachovku.