Botanická zahrada v Táboře je druhou nejstarší botanickou zahradou v ČR. Největší část botanické zahrady zaujímá arboretum, ve kterém jsou zastoupeny keře a stromy jak domácí, tak i cizokrajné.

Byla založena roku 1866 při Královské české vyšší hospodářské a průmyslové zemské škole v Táboře. Zahrada nabízí pohled do křehkého světa rostlin, kterých se tu pěstuje přes 4000 a k tomu také 400 dřevin.

Největší část botanické zahrady zaujímá arboretum, ve kterém jsou zastoupeny keře a stromy jak domácí, tak i cizokrajné. Rostliny zde nejsou rozděleny podle čeledí, ale dle hospodářského významu. Součástí arboreta je malé jezírko a alpinum (skalka). Neopomenutelnou součást botanické zahrady tvoří též tři malé skleníky, z nichž dva jsou přístupné veřejnosti. Uvidíte zde sbírku orchidejí, masožravek, kaktusů, sukulentů a mnoha jiných tropických a rostlin.

Zahrada je přístupná zdarma celoročně, pouze do skleníků se platí vstupné. Od jara do podzimu zde můžete zhlédnout navíc různé výstavy (kaktusy, masožravky, sukulenty, lilie, orchideje, růže či exotické ptactvo). Otevřeno je od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin, víkendy a svátky mají zavřeno.

V rámci dotačního programu města Tábora na podporu ochrany životního prostředí na rok 2019 získala Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor následující dotace: 

Ekologické pěstování růží v botanické zahradě

– dotace byla poskytnuta ve výši 11 400 Kč. Cílem tohoto projektu je obohatit botanickou zahradu především o odrůdy našich a slovenských šlechtitelů růží. Základ této sbírky tvoří odrůdy pěstované bratry Havlovými v Hlavňově u Soběslavi. Jejich otec Josef Havel založil tamní růžařskou školku a za dobu své práce získal řadu významných mezinárodních ocenění. V rozáriu botanické zahradě pěstujeme růže společně s levandulemi, které svou silně aromatickou vůní odpuzují savé škůdce. Rozárium budeme nadále doplňovat o další kvalitní odrůdy růží získané od tuzemských pěstitelů.

Revitalizace jezírka v botanické zahradě 

– dotace města ve výši 4 600 Kč. V rámci tohoto projektu bylo jezírko osázeno vodními a bahenními rostlinami (např. přeslička zimní, prustka obecná, blatouch bahenní,..). Zhotovena byla také cedule informující o rostlinných a živočišných zástupcích žijících v jezírku botanické zahrady. Zakoupeny byly dva kusy sítí proti nadměrnému zanášení jezírka listím.

Bylinková zahrada v botanické zahradě 

– dotace města ve výši 15 900 Kč. Zde došlo k přebudování stávající bylinkové zahrady do stylu středověké bylinkové zahrady sv. Hildegardy. Bylinky byly vybrány podle dochovaných záznamů sv. Hildegardy. Jsou označeny keramickými cedulkami, které vyráběli lidé z domova pro osoby se zdravotním postižením. U vstupu do bylinkové zahrady stojí cedule informující o sv. Hildegardě a o pěstování bylinek.

Pracovní listy – Přírodní zahrada v botanické zahradě

– dotace města ve výši 10 300 Kč. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny pracovní listy pro dvě věkové kategorie. Pro kategorii školkových dětí byly vypracovány otázky týkající se především poznávání rostlinných a živočišných druhů, které se v přírodní zahradě vyskytují. Kategorie 1. stupně základních škol je zaměřena spíše na biotopy, které můžeme v přírodní zahradě vytvořit a na souznění pěstovaných užitkových rostlin.

 Z dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byla poskytnuta dotace ve výši 3 000 Kč na podporu realizace projektu "Květinový piknik" - seminář. Bohužel pro malý zájem o seminář se tento projekt nekonal a výše uvedená částka byla vrácena.

 Z dotačního programu města Tábora na podporu cestovního ruchu byla získána dotace ve výši 5 000 Kč. V rámci realizace projektu "Brigádník v botanické zahradě" byla v botanické zahradě zaměstnána brigádnice, která zajišťovala možnost prodloužení otevírací doby. Realizací tohoto projektu tak bylo vyslyšeno mnohým požadavkům ze strany návštěvníků, kteří prodloužení otevírací doby uvítali.

 Veškeré dotace byly spolufinancovány Vyšší odbornou a Střední zemědělskou školou Tábor ve výši minimálně 30% z celkových uznatelných nákladů realizovaného projektu.