Bývalého táborského policistu Petra Šáchu viní obžaloba celkem ze čtyř trestných činů – zpronevěry, dílčích útoků (tj. opakování stejného skutku), podvodu a úvěrového podvodu, spáchaných v době od roku 2005 do roku následujícího. Včerejší druhé kolo hlavního líčení předseda senátu Zdeněk Pořízek odročil na 31. ledna. Důvodem byly omluvy předvolaných svědků.
V současné době se Šácha zpovídá z dluhu ve výši 300 000 korun. V kauze vystupuje devět svědků, většinou dobrých známých obžalovaného, kteří si u něj objednali dovoz auta ze zahraničí. Dlouholeté kontakty ve Švýcarsku ale Šáchovi zkrachovaly a on už nebyl svým klientům schopný vrátit peníze ani dodat vůz.
„Nastaly velké komplikace, žádné z těch peněz jsem ale nepoužil pro svoji osobní potřebu. Tenkrát jsem ovšem nemohl situaci řešit jinak,“ vysvětloval před senátem osmého listopadu, kdy se okresní soud začal jeho kauzou zabývat. Dodal, že aby překlenul nejtěžší období, uzavřel i úvěrovou smlouvu. Ani tu však nebyl schopný splácet.
Obžalovaný soudu slíbil, že své závazky bude postupně splácet. Včera také soudce Pořízek obdržel listinu, že Šácha odeslal na pokrytí některých dluhů 150 000 korun.
Za podobný prohřešek byl Šácha v minulosti podmíněně odsouzen, dlužil přes 1,5 milionu a peníze dodnes splácí. Na světlo však vyšly nové skutky, spáchané ještě před vynesením prvního rozsudku. Tím mu ale už hrozí trest odnění svobody. V jeho prospěch hraje, že se jich dopustil jako osoba dosud netrestaná.